People are one of the most valuable assets of every enterprise.

The MKM Ltd. Tax Firm seeks at present:

If you believe that you meet our requirements for one of the above positions, please send your CV (kindly seen applications in English) to our e-mail address:

We ask you to place into your CV the clause:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)."

We can be found under phrases: accounting Krakow, accountant Krakow, accounting in Poland, taxes Krakow, bookkeeping Krakow.