Kancelaria prowadzi ewidencje księgowe przy zastosowaniu oprogramowania firmy CDN Comarch (ERP Optima), natomiast ewidencje kadrowo-płacowe prowadzone są przy zastosowaniu programu Kadry i Płace również firmy CDN Comarch oraz programu Płatnik służącego do elektronicznego przekazu dokumentów do ZUS. Większość dokumentów trafia do naszych Klientów obok wersji papierowych również w formie elektronicznej w celu przyspieszenia wymiany informacji.

Kancelaria Podatkowa MKM proponuje Państwu następujące usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej:
  • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
  • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
  • prowadzenie akt osobowych
  • rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
  • kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP
  • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)
  • doradzanie w zakresie przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS
  • reprezentowanie Klientów przed ZUS i urzędami skarbowymi
Współpraca z nami to usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów