Kancelaria prowadzi ewidencje księgowe przy zastosowaniu oprogramowania firmy CDN Comarch (ERP Optima), natomiast ewidencje kadrowo-płacowe prowadzone są przy zastosowaniu programu Kadry i Płace również firmy CDN Comarch oraz programu Płatnik służącego do elektronicznego przekazu dokumentów do ZUS. Większość dokumentów trafia do naszych Klientów obok wersji papierowych również w formie elektronicznej w celu przyspieszenia wymiany informacji.

Kancelaria Podatkowa MKM proponuje Państwu następujące usługi w zakresie księgowości:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT
  • sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych deklaracji podatkowych - CIT, PIT, VAT
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, itp.)
  • sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z urzędami skarbowymi i ZUS
  • wyprowadzanie zaległości w ewidencji księgowej oraz podatkowej
Współpraca z nami to zaangażowanie w sprawy naszych Klientów